• สถิติการใช้น้ำประปา 97 total views 18 recent views

    สถิติน้ำออกบิลประจำเดือน แยกตามเขตพื้นที่ปกครอง กลุ่มผู้ใช้น้ำ
    สายงานบริการ 8 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).